Vaša korpa

Herz – Sanitarne armature

DA LI STE ZNALI?

  • da se kvalitet vode možete pogoršati slavinom koja je izradjena od nekontrolisanog materijala ?
  • da bakar ima antibakterijsko dejstvo i da je njegov udeo u HERZ slavinama preko 60% ?
  • da dugotrajnim korišćenjem vode iz slavine koja ispušta cink i teške metale uništavamo jetru i bubrege….?

Jedan od ključnih elemenata koji utiču na kvalitet vode u domaćinstvu jesu sanitarne armature.
Jeftine baterije proizvedene od loših materijala kao što je to legura špijalter, mogu negativno uticati na Vaše zdravlje, na jetru i bubrege, sa druge strane takve baterije propadaju mnogo brže i češće pucaju. Sve to se dešava usled procesa decinkovanja.

Decinkovanje:

Decinkovanje je proces u kome dolazi do izdvajanja cinka iz mesinga usled hemijskog dejstva hlora i kiseonika iz vode koja protiče kroz mesinganu armaturu. Cink spada u teške metale i njegovo prekomerno unošenje u ljudski organizam može za posledicu imati ozbiljne zdravstvene probleme. Takođe, pri izdvajanju cinka materijal postaje porozan pa se i drugi metali izdvajaju i ulaze u pitku vodu, npr. olovo, koje je takođe veoma loše po zdravlje ljudi. Pored toga kada je materijal porozan, površina postaje hrapava i idealna za stanište bakterija koje se inače nalaze u vodi. Sa druge strane, cink koji se izdvaja iz mesinga slabi metal, mesing vremenom gubi svojstva i dovodi do pucanja armature.
Najkvalitetnije baterije proizvedene su od materijala koji se naziva DZR mesing. To je legura bakra, odnosno sanitarni mesing u koji su dodati aditivi protiv decinkovanja. Na osnovu prethodnog pojašnjenja pojma decinkovanja, dolazi se do zaključka koliko je to bitna stvar. U špijalteru na primer nema aditiva protiv decinkovanja, međutim ljudi često u izboru između skupih i jeftinih baterja biraju one jeftinije.

Herz Baterije I Slavine 2024

Na cenu baterija utiču:

  • Cena osnovnih metala na međunarodnom tržišu metala – u različitim legurama dominiraju metali različitih cena, što utiče na krajnju cenu baterije, pa su legure na bazi bakra mnogo skuplje od legura na bazi cinka.
  • Tehnologija izrade – i jedne i druge armature se prave ili livenjem ili kovanjem. Kada je livenje u pitanju, potrebno je utrošiti skoro tri puta više energije da bi se odlio DZR mesing u odnosu na špijalter. Sledeće što pravi razliku u ceni jeste mašinska obrada. Na troškove proizvodnje utiče nabavka, utrošak i održavanje alata.
    Što je metal koji se mašinski obrađuje mekši, manji je i utrošak alata i troškovi proizvodnje se značajno smanjuju.

Brza trgovačka procena kvaliteta armature kaže da kvalitetnu bateriju možete prepoznati po težini, što je teža baterija, može se pretpostaviti da je kvalitetnija. Međutim, treba biti oprezan, jer postoje slučajevi kada neki proizvođači dodaju olovo u samoj fazi dobijanja legure špijaltera i tako armatura dobija na težini.

Herz Sanitarija

Možemo doći do zaključka da su sanitarne armature proizvedene od bakra (DZR mesing) višestruko prihvatljivije u odnosu na armature od lošijih metala kao što je to špiajlter – i kada je u pitanju Vaše zdravlje (ispravnost vode, koja preko baterija dolazi u Vaš dom) i kada je u pitanju dugotrajnost i kvalitet same baterije.

Pdf HeadHERZ sanitarne armature

Garancija i kvalitet
Valdom Srbija
Proizvedeno u Srbiji
Valdom Srbija
Akcije i popusti
Valdom Srbija
Stalna podrška
Valdom Srbija