Odlikuju se malom specifcnom masom i fleksibilnoscu.
Polietilen je plastika na bazi ugljovodonika i odavno je u upotrebi za cevi za pritiske. Najnovija generacija PE100RC, PE100RD, PEX100 se javljaju kao napredne modifikacije PE100. Valdom proizvodi polietilenske cevi u koturima od ∅ 20 – ∅110 mm u svemu prema standardu SRPS-EN 12201. Norma SRPS-EN 12201 ne definiše PE prema gustini PELD, PEMD i PEHD,već prema MRS klasifikaciji. MRS klasifikacija je minimalna zatezna čvrstoća materijala cevi, koja garantuje da će ista zatezna čvrstoća cevi ostati i posle 50 godina upotrebe. Klasa čvrstoće za PE 40 = MRS 4 = 4 N/mm2, za PE 80 = MRS 8 = 8 N/mm2 i za PE100 = MRS 10 =10 N/mm2.

Prikaz 3 rezultata