Sprinkler sistemi

Sprinkler sistemi Najbolja cena Prodaja
Sprinkler sistemi su automatski sistemi za gašenje požara koji koriste mlaznice za raspršivanje vode ili drugih gasova kako bi brzo i efikasno reagovali na detekciju požara. Ovi sistemi igraju ključnu ulogu u zaštiti ljudi, imovine i poslovnih prostora. Sprinkler sistemi obično su povezani sa sistemom za detekciju požara. Kada senzori detektuju dim, toplotu ili prisustvo plamena, sprinkler sistem automatski reaguje i aktivira se kako bi sprečio širenje požara. Mlaznice sprinkler sistema su uređaji smešteni na plafonu ili zidu prostorije. Kada se aktiviraju, mlaznice raspršuju vodu ili gas kako bi ugasile požar. Sprinkler sistemi pružaju brzu reakciju na požar, smanjujući štetu i rizik od povreda. Takođe, često mogu pružiti dovoljno vremena za evakuaciju iz zahvaćenih prostorija.

Nijedan proizvod ne odgovara izabranim kriterijumima.