Valdom PVC cevi i PP fiting

PVC cevi i PP fiting

PVC cevi i fitingf koriste se za odvod otpadnih voda u sistemima kućne i ulične kanalizacije. Širok izbor cevi i spojnih elemenata čini ih veoma lakim za upotrebu. VALDOM kanalizacione cevi ne sadrže u sebi teške metale, čime zadovoljavaju najviše ekološke standarde.

CEV PVC

KOSA RAČVA 45 °

REVIZIJA PP

REDUCIR EKSCENTRIČNI

T RAČVA 87,5°

LUK PP 15°

LUK PP 30°

LUK PP PVC 45°

LUK PP PVC 87,5°

Klizna spojka

Poklopac

Revizioni nastavak sa poklopcem

Pitajte nas