Valdom HDPE cevi i fiting

HDPE cevi i fiting

MATERIJAL

Odlikuju se malom specifcnom masom i fleksibilnoscu.
Polietilen je plastika na bazi ugljovodonika i odavno je u upotrebi za cevi za pritiske. Razvoj polietilena za ovu namenu je izgledao ovako : PE 32, PE 40, PE 63, PE 80, PE 100. Najnovija generacija PE100RC, PE100RD, PEX100 se javljaju kao napredne modifikacije PE100. Valdom proizvodi polietilenske cevi u koturima od ∅ 20 - ∅110 mm u svemu prema standardu SRPS-EN 12201. Norma SRPS-EN 12201 ne definiše PE prema gustini PELD, PEMD i PEHD,već prema MRS klasifikaciji. MRS klasifikacija je minimalna zatezna čvrstoća materijala cevi, koja garantuje da će ista zatezna čvrstoća cevi ostati i posle 50 godina upotrebe. Klasa čvrstoće za PE 40 = MRS 4 = 4 N/mm2, za PE 80 = MRS 8 = 8 N/mm2 i za PE100 = MRS 10 =10 N/mm2.


NAMENA

Valdom PE cevi su prvenstveno namenjene za transport i dovod pitke vode pod pritiskom. Takođe, Valdom cevi se mogu upotrebiti i za pritisnu ili vakuumsku kanalizaciju. Zbog svoje izuzetne otpornosti na habanje, koriste se i za transport svakojakog industrijskog taloga, pri čemu imaju duži vek od čeličnih cevi za istu namenu. Zbog svojih dobrih organoleptičkih svojstava, mogu se koristiti i za transport prehrambenih proizvoda, kao i za transport komprimovanog vazduha.
Po zahtevu, Valdom proizvodi i cevi za transport gasa, prema SRPS-EN1555. Isto tako, po zahtevu, Valdom proizvodi i cevi za zaštitu optičkih kablova.


ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST

Polietilen od koga su izrađene Valdomove cevi, je inertan i netoksičan i nema nikakav uticaj na ukus i miris transportovane vode, niti je podložan hvatanju kamenca. Valdom PE cevi se redovno proveravaju na zdravstvenu ispravnost u republičkom institutu za zdravlje, kao i u institutima država u kojima ove cevi Valdom izvozi. U svojoj laboratoriji Valdom testira svaki lot materijala namenjenog za cevi za pritiske.


OSOBINE CEVI

Valdom PE cevi su u crnoj boji RAL 9005 sa uzdužnim plavim linijama RAL 5012. Namotane su u koturima. Na svakom dužnom metru stoji prepoznatljiv inatpis.Unutrašnji sloj cevi je u ekološkoj beloj boji RAL 9016.Na krajevima cevi montirani su zaštitni poklopci.Cevi su fleksibilne, lake i brzo se postavljaju. Nisu osetljive na podzemna pomeranja. U slučaju hidrauličkog udara pokazuju najbolja svojstva, zbog čega je broj havarija smanjen na minimum. U slučaju zamrzavanja vode omogućavaju širenje leda.

CEV HDPE PE100 ; PN6 ; SDR 27,6

CEV HDPE PE100 ; PN10 ; SDR 27,6

CEV HDPE PE100 ; PN16 ; SDR 27,6

Pitajte nas